Vệ sinh Hoa Phượng

Địa chỉ: 125 Ngô Kim Tài – Lê Chân – Hải Phòng

Tel: 1800.6130 / 0914.473.039 - Hotline: 1800 6130

Fax:

Email: hoaphuongclear@gmail.com

Đăng ký dịch vụ

Gửi Đăng ký